Top Level Domain "wang"


All TLD Information via 7c/whoisserver-world
Top Level Domain wang
Type generic
Registry http://www.zodiacregistry.com
RDAP server https://rdap.zdnsgtld.com/wang/domain/
WHOIS server whois.gtld.knet.cn
whois.nic.wang
Sample domains
20 edi.wang
diyiwl.wang
laogu.wang
wlsj.wang
henry.wang
chaofan.wang
acgn.wang
laoyu.wang
xianqiao.wang
firemail.wang
fx110.wang
boshengxin.wang
swap.wang
sci-hub.wang
toolsonline.wang
spank.wang
sexxx.wang
dilidili.wang
whnb.wang
chadan.wang
Links IANA
Wikipedia
Raw data
{
 "tld": "wang",
 "tldUpdated": 1560384000000,
 "tldCreated": 1386806400000,
 "whoisServer": [
  "whois.gtld.knet.cn",
  "whois.nic.wang"
 ],
 "registry": "http://www.zodiacregistry.com",
 "ianaUrl": "https://www.iana.org/domains/root/db/wang.html",
 "t": 1637870136785,
 "version": 1,
 "sampleDomains": {
  "wang": [
   "edi.wang",
   "diyiwl.wang",
   "laogu.wang",
   "wlsj.wang",
   "henry.wang",
   "chaofan.wang",
   "acgn.wang",
   "laoyu.wang",
   "xianqiao.wang",
   "firemail.wang",
   "fx110.wang",
   "boshengxin.wang",
   "swap.wang",
   "sci-hub.wang",
   "toolsonline.wang",
   "spank.wang",
   "sexxx.wang",
   "dilidili.wang",
   "whnb.wang",
   "chadan.wang"
  ]
 },
 "type": "generic",
 "isIDN": false,
 "rdapServers": [
  "https://rdap.zdnsgtld.com/wang/domain/"
 ],
 "rdapUpdated": 1637870563126,
 "unicode": "wang"
}

ContactValidate HTML